METODOLOGIES ICE-UAB


L'equip
El com eduquem és l’argument que justifica l’existència d’aquest equip de professorat de diferents especialitats. Les metodologies les interpretem com l’estudi dels mètodes didàctics aplicats a diverses disciplines educatives, i són fruit d’un pensament pedagògic en constant evolució.
L'equip, té per funció l'estudi i aplicació dels mètodes més adients per l'aprenentatge dels continguts curriculars, especialment l'assoliment de les competències.
En els darrers anys els temes de treball han estat diversos instruments com són el TEC (Treball en Equip Cooperatiu), les estratègies de treball "per experts" o Jigsaw, que estan tenint força èxit quan s'apliquen amb les TIC.

Desenvolupem totes les metodologies didàctiques d'acció completa, començàrem amb la metodologia Leittext (dissenyada pel BIBB de Berlín), el mètode del cas i el mètode de projectes. Actualment estem centrant les nostres experiències en l'aplicació de l'ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) també conegudes com PBL.
Un dels altres eixos que treballem és l'avaluació en totes les activitats d'aprenentatge.

Etapes educatives
Tots els nivells educatius de l'educació a secundària.

Els nostres objectius
- Experimentar en els centres educatius diferents metodologies i estratègies didàctiques.
- Elaborar materials per a la formació del professorat.
- Impartir formació de professorat des de la proximitat.
- Difondre les experiències i els materials en un portal d'internet.
- Millorar la competència professional dels seus membres.


Objectius del curs 2010-2011
Disseny i realització d'un curs semipresencial sobre l'ABP (març de 2011).

Els components actuals
Andreu Rodon
Anna Gou
Antoni Pascual
Benjamí Mercader
Carlos Giménez
Elena de Martin
Encarna Romero
Francesc Costa
Francesc Sala
Jaume Casasola
Jordi Guim
Paz Gómez
Xavier Rosell

Breu història del grup
L'equip neix el 1998, al considerar la importància de les competències clau dins de la formació professional i la conveniència de desenvolupar metodologies didàctiques per a la seva aplicació. Bona part dels membres de l'equip es van iniciar el 1992 amb la visita a Barcelona dels creadors del mètode Leittext, Johannes Koch i Reinhard Selka, posteriorment també contactàrem amb altres especialistes com John Casey, Renè Levra, etc.)  En els treballs corresponents a les competències clau, l'equip va tenir suport d'especialistes del GRET de la UAB.
En aquests últims anys, el nostre principal assessorament ha estat de part del Dr. Luis A. Branda, promotor de l'ABP en el món universitari.

Línia pedagògica
La més recent etapa de treball de l'equip es fonamenta en la conveniència de la transformació de mètodes d'ensenyament-aprenentatge; existeix una tendència clara en tot l'occident cap a l'aprenentatge compartit i centrat en l'alumnat, aplicant les noves tecnologies com ajut a la formació. Les metodologies d'acció completa s'orienten en la direcció de donar una nova interpretació de la gestió de l'aula i tallers, reforçant la figura del professorat com a tutor d'aprenentatge. Així, el professorat disminueix el seu paper de comunicador-transmissor de conceptes i sabers, per convertir-se en creadors d'entorns d'aprenentatge que afavoreixin l'assoliment autònom i personalitzat dels continguts i competències bàsiques.

Actuació en diferents àmbits
a) Cursos de formació del professorat obert a tots els nivells educatius.
b) Difusió en xarxa de les pròpies experiències.
c) Intervenció en jornades, congressos...
d) Contactes amb universitats, organismes i professorat d'altres indrets especialistes en l'àmbit de treball de l'equip.
e) Assessorament a centres i professorat.

Contacte
Per a més informació pots posar-te en contacte enviant un e-mail a Francesc Sala.
fsala@xtec.cat